תקנון וזכויות יוצרים

© כל הזכויות שמורות למחבר/ים וליוצרי האתר – הגשמה חדשה גלי וזיו לשם

© All Copy Rights Reserved to Gali & Ziv Leshem

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנל בלא קבלת הסכמתם של המחברים בכתב ומראש.

אין להעתיק או לשכפל תמונות ופרטים מהאתר.

כל מידע ו/או תצוגה באתר לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני "לוגו" וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות הבלעדית של האתר ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם האתר נתן את הסכמתו לכך בכתב ומראש.

הכותבים אינם אחראים בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי באתר, לדעות, להנחיות או למקומות המדווחים באתר.
כל המידע באתר  עצמו הינו אך ורק הבעת דעות של המחברים ואינן בגדר המלצות לפעול/לעשות/לנהוג/לקנות/לטעום וכו'

הכותבים לא יהיו אחראים לשום  נזק ישיר או עקיף, נזק גוף, כספי או אחר, שייגרם לאדם או למבקר באתר כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר או באתרים המקושרים שאליהם הגיע המבקר באתר.

יש לראות את המידע המופיע באתר כדעה אישית של המחברים שאינה בגדר המלצה וכמידע עזר בלבד.

למעוניינים בהצגת תוכן מאתר זה או שיתופי פעולה יש לפנות בכתב להגשמה חדשה ורק לאחר אישורנו בכתב תוכלו להשתמש בתכנים.

הגשמה חדשה שומרת על זכויות יוצרים וכל התוכן של האתר הינו מקורי או בעל אישורים מתאימים.

ברישומך למערכת הנך מצהיר כי הנך מאשר/ת שליחת עדכונים ודברי פרסומת למייל המוגדר במערכת.

תגובות פייסבוק

אין תגובות

מצטערים, טופס התגובה סגור בשלב זה.